אתיקה

אתיקה

עקוב אחרינו
 • Facebook App Icon
 • Tumblr App Icon
 • LinkedIn App Icon
אנו מחויבים לקידום האחריות, השקיפות והקיימות של עסקים, ודואגים להתנהל בעצמנו בצורה אתית תוך ציות לחוקים ורגולציה. כמו כן, הערכים שלנו מנחים אותנו להתנהלות הוגנת, מכבדת ומקצועית. הערכים שלנו הם:
 • כבוד

 • הגינות ויושרה

 • מנהיגות ויוזמה

 • שקיפות ופתיחות

 • מקצועיות ויעילות

 • אחריות חברתית וסביבתית

 • מעורבות בקהילה

 • עבודה מאומצת והנאה בעבודה!

 

אנו מתנהלים על פי הקוד האתי שכתבנו ב- 2005. 

במסגרת האחריות החברתית שלנו אנו תורמים כסף ושעות התנדבות, וב- 2014 תמכנו בעיקר בארגון לקט ישראל (הנצלת מזון) ובארגון אישית (קידום נשים). 

 

אנו מתנהלים באחריות סביבתית במשרד ומחוצה לו תוך הקפדה על צריכת משאבים יעילה ומצומצמת ומחזור פסולת. אנו אוספים וממחזרים את פסולת הנייר שלנו, ואת הפסולת האלקטרונית אנו שולחים למחזור באמצעות Ecommunity, מיזם חברתי המעסיק אנשים עם מוגבלויות.  כמו כן, המעט שאנו מדפיסים, נעשה על נייר ממוחזר.  על מנת לצמצם את צריכת המשאבים ואת פליטות הפחמן שלנו, אנחנו משתדלים לצמצם נסיעות בארץ ובעולם על ידי עבודה וירטואלית במידת האפשר. בנוסף, אנו מאזנים את פליטות הפחמן שלנו מאז 2010 על ידי תמיכה בתכניות חברתיות שמטרתן לצמצם פליטות גזי חממה בישראל, דרך יוזמת האנרגיה הטובה. ככל הידוע לנו, אנחנו חברת הייעוץ לאחריות תאגידית היחידה בישראל שמאוזנת פחמנית.

 

 

ב- 2015 פרסמנו את דוח האחריות התאגידית השני של חברת ביונד ביזנס.

 

ב- 2010 פרסמנו את דוח האחריות התאגידית הראשון שלנו, אשר זכה בפרס בתחרות CRRA '10 של ה- CorporateRegister.com

הירשם לקבלת עדכונים מביונד ביזנס

© All rights reserved, 2014 | Beyond Business Ltd | Telephone: +972-3560-7030 | www.b-yond.biz | Site by Brown Owl Creative