מהותיות

מהותיות

עקוב אחרינו
  • Facebook App Icon
  • Tumblr App Icon
  • LinkedIn App Icon
המושג מהותיות מתייחס למספר מצומצם של נושאים המשקפים את ההשפעות החשובות ביותר של העסק על אנשים, החברה והסביבה.

הגדרת הנושאים החשובים הללו היא תוצאה של תהליך הכולל חשיבה אסטרטגית, שיח עם מחזיקי עניין ודיונים פנימיים. זהו תהליך לא פשוט, אך בעל חשיבות רבה, שמהווה בסיס לקביעת אסטרטגיה, ניהול ביצועים ודיווח בתחומים החשובים ביותר. 

דוגמאות למהותיות

תהליך מהותיות ב- Caesars Entertainment

ב- 2013 סייענו ל- Caesars Entertainment בהגדרת הנושאים המהותיים, עליהם דיווחה החברה בדוח האחריות התאגידית ל- 2012. התהליך כלל דיונים פנימיים וכן התיעצות עם מחזיקי עניין חיצוניים. כחלק מתהליך זה פיתחנו גישה להצגת הנושאים המהותיים העומדת בהלימה ל- Caesars Code of Commitment, מסגרת ערכים קיימת ומוטמעת בארגון.  כמו כן, גישה זו עומדת בדרישות הדיווח G4 של ה-GRI.

 
מיפוי נושאים מהותיים ל- Novus International
ב- 2014 סייענו ל- Novus International בהגדרת הנושאים המהותיים לארגון, כחלק מתהליך העבודה על דוח האחריות התאגידית של החברה ל- 2013. התהליך החל עם מיפוי של יותר מ-100 נושאים חשובים לכלל המגזר העסקי, לתעשייה הספציפית הרלוונטית לארגון, ולארגון עצמו. התייעצות עם מחזיקי עניין ודיונים פנימיים הביאו להגדרת 5 נושאים מהותיים, עליהם דיווחה החברה בדוח האחריות התאגידית.

הירשם לקבלת עדכונים מביונד ביזנס

© All rights reserved, 2014 | Beyond Business Ltd | Telephone: +972-3560-7030 | www.b-yond.biz | Site by Brown Owl Creative